Máy Phân Tích Định Lượng Cộng Hưởng Từ

Giá gốc là: 5,000,000₫.Giá hiện tại là: 4,500,000₫.

Thiết bị kiểm tra sức khoẻ của tương lai, gíup bạn thuận lợi hơn trong công việc chăm sóc sứ khoẻ chủ động.

Hotline: 0909.009.009
Chat Facebook
Gọi điện ngay